Hemköp återvinner papperskassar

By on 15 January 2018
806b5919a88e3c01_800x800ar

Nu tar Hemköp ett nytt steg för att göra en miljöförbättring.
Den här gången handlar det om återvinning av papperskassar i Hemköps e-handel.

När e-handeln breder ut sig och växer minskar viss miljöpåverkan, samtidigt som nya situationer uppstår som ska hanteras ur miljö- och hållbarhetssynpunkt.
I december 2017 meddelade Hemköp att man som första dagligvarukedja i Sverige att man ska klimatkompensera sin e-handel, vilket butikstrender.se tidigare skrivit om.
Hemköp har idag en räckvidd på 1,7 miljoner svenskar när det gäller e-handeln.

Hemköps klimatkompensation handlar om att via företaget Zeromission förbättra lokala miljöer och biologisk mångfald i Mongoliet.
Hemköp har som hel affärsenhet ambitionen att vara helt klimatneutral år 2020.

Nu kommer beskedet om nästa steg. För att underlätta återvinningen av papperskassar tar Hemköps nätbutik nu papperskassar i retur för de kunder i e-handeln som önskar det.
När Hemköp levererar varor kan kunden lämna papperskassar från tidigare beställningar till chauffören som då tar dem tillbaka till butik där de återvinns.

– En förenklande tjänst för våra kunder såväl som en insats för miljön, sammanfattar Hemköp initiativet.

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.