Hemköp Telefonplan ekoetta

Bäst i klassen när det gäller ekologiskt.
Andel: 14 procent.
Det handlar om Hemköp vid Telefonplan, etta i kedjan. Handlaren, Erik Johansson, ger kunderna förtjänsten av titeln.

Hemköp Telefonplan i Stockholm är butiken som är bäst inom Hemköp i Sverige när det gäller att sälja ekologiska varor.
Butiken kan redovisa en andel på 14 procent när det kommer till ekologiskt och med det är man etta i ”klassen”.

– Så är det, säger butikschefen Erik Johanssonoch konstaterar samtidigt att det går att räkna på olika sätt och göra olika gränsdragningar.
– Men nu mäter man som man gör och då är vi etta.
Så är det.
När det gäller att sprida äran för den saken fördelar Erik Johansson generöst huvuddelen hos kunderna.
– Naturligtvis vill vi som driver butiken och jobbar här sälja så mycket ekologiskt vi kan, konstaterar Erik, men till 75 procent är det kunderna som har drivit fram det här via sin efterfrågan.

Läs ett längre reportage i printmagasinet, Butikstrender 1/2019