Hemköp vill bredda e-handeln

Hemköp vill bredda sin e-handel. Istället för att bara omfatta de egenägda butikerna ska den i framtiden även omfatta de 120 butiker som ägs av respektive handlare.

Hemköp erbjuder redan idag möjligheten att klicka hem maten via nätet när det gäller alla de egenägda butiker som ingår i Hemköps-kedjan.
Men de 120 Hemköps-butiker som ägs av respektive handlare har hittills lämnats utanför.

Hemköp ser det som en konkurrensfördel att kunna erbjuda e-handel för alla butiker i kedjan.
Nu ska man lösa frågan om hur man kan få en långsiktigt lönsam affärsmodell som inkluderar alla med Hemköp-skylten ovanför entrén.
Ambitionen är att landa en sådan lösning innan nyår.