”Höj matpriserna minst fem procent”

Låga skördar och höga råvarukostnader slår hårt mot svenska lantbrukare och livsmedelsproducenter.
Lantmännen har lösningen.
Minst fem procent högre matpriser för konsumenterna.

Läget för det svenska lantbruket efter sommarens torka var temat för en pressträff hos Lantmännen.
Beskedet efter den tuffa sommaren var och är tydligt; matpriserna måste höjas.

Samtidigt släppte Livsmedelsföretagen sitt konjunkturbrev för tredje kvartalet. Skördebortfallet har enligt rapporten fått livsmedelsindustrins inköpskostnader att stiga med tio procent.
Därför behöver, menar man, konsumentpriserna höjas med i snitt fem procent för att kompensera det.

– Om livsmedelsproducenternas samlade kostnadsökningar skulle föras över till konsumenterna via dagligvaruhandeln innebär det en ökning av konsumentpriserna med dryga fem procent, för att producenterna ska få täckning för sina ökade råvarukostnader. Fem procent är en snittsiffra; för kött-, mejeri-, spannmåls-, frukt- och bärprodukter behövs ännu större prishöjningar för att täcka kostnadsökningarna, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

– Det är av yttersta vikt att skapa rätt förutsättningar för svenska lantbrukare och livsmedelsproducenter, för att möjliggöra en ökad livsmedelsförsörjning baserad på svenskproducerade råvaror och göra livsmedelssektorn till en svensk kärnsektor. Vi utgår från att dagligvaruhandeln tar sitt ansvar och visar stor förståelse för behovet av prisjusteringar baserat på kraftigt stigande råvarukostnader, säger Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen.