Höjd ersättning till ekobönder

Sommarens torka med foderbrist kan i förlängningen ge brist på ekologiska mejeriprodukter.
Nu har livsmedelsbranschen gemensamt beslutat stötta bönderna genom höjd ersättning.
– Stödet är extra viktigt för ekologiska mjölkbönder, konstaterar Torbjörn Karlsson hos Bergendahls Food.

Det sker alltså ett branschinitiativ för att nu stötta de bönder som producerar ekologiska mejeriprodukter.
Livsmedelsbranschen och Arla har beslutat höja ersättningen till bönderna med 32,6 öre per liter ekologisk mjölk.

Torbjörn Larsson, kategorichef hos Bergendahls Food och City Gross påpekar att det finns särskilda skäl att rikta stödet så här.
– Stödet är extra viktig för ekologiska mjölkbönder eftersom deras produktion är dyrare, konstaterar han.

Den foderbrist som drabbat svenska bönder efter sommarens torka slår hårdare mot de som driver ekologisk produktion.
Eftersom de inte har samma möjlighet att köpa in foder som konventionella bönder blir alternativet att minska ner på antalet kor med en risk för minskad produktion.

– Nästan en femtedel av all den mjölk vi säljer på City Gross är ekologisk och vi vill självklart att våra kunder ska ha tillgång till samma utbud som vanligt. Dessutom är den ekologiska produktionen mer gynnsam för ett hållbart samhälle och därför viktig att upprätthålla, förklarar Torbjörn Larsson.

Till följd av det ökade stödet till bönderna höjs också konsumentpriserna på ekologiska mejeriprodukter. Från och med den 1 oktober får bönderna 4,47 kronor per liter ekologisk mjölk (kan jämföras med konventionell mjölk där bonden får 3,57 kronor per liter). Det ökade stödet är planerat att gälla under ett år.

– Vi tror inte att prishöjningen kommer att skrämma de kunder som av vana köper ekologisk mjölk. De som gjort ett aktivt val att köpa ekologiskt förstår också fördelarna och då är priset antagligen sekundärt, säger Torbjörn Larsson.

Enligt Jordbruksverket står idag den ekologiska mjölken för 18 procent av den totala konsumtionen av mjölk i Sverige. När det gäller grädde och ost var den ekologiska andelen fem respektive två procent under 2017.