Hornbach tror på Sverige

Tufft just nu – men inte på sikt.
Hornbach ökar förlusten i Sverige men ser satsningarna som investeringar för framtiden.

Under sitt senaste brutna räkenskapsår omsatte Hornbach 1,48 miljarder kr i Sverige, vilket är drygt 45 miljoner kr mindre än räkenskapsåret innan.
Samtidigt växer förlusten till 58 miljoner kr vilket är drygt 42 miljoner kr mer än året innan.

Under 2017 har man haft en inriktning mot e-handeln där stor del av branschens tillväxt låg och ligger.
Eftersom man kom igång med sin webbshop först under hösten hänvisar man den minskade omsättningen till det förhållandet.

Det är alltså höga kostnader och intäkter som man inte hunnit se än som Hornbach förklarar lgäet med.
Men på sikt tror man på en god utveckling i Sverige och ser både varuhusinvesteringar och e-handelssatsningar som investeringar för framtiden.