HUI avslutar samarbete med SCB

By on 5 February 2018
10471582-7-eleven

Digitaliseringen förändrar handeln.
Då måste vi utveckla nya verktyg för att ha koll på den.
Nu satsar HUI Research nya statistikverktyg för handelns utveckling.

Digitaliseringen förändrar handeln i snabb takt, konstaterar HUI Research i ett pressmeddelande.
Problemet är inte att tillväxten främst sker på nätet utan att tillväxten där inte på rätt sätt fångas upp av befintliga statistikkällor.

Som en följd av det tänker nu HUI Research avsluta samarbetet med Statistiska centralbyrån kring DHI, alltså detaljhandelsindex.
Det krävs en modernare statistik och HUI ska nu utveckla nya former för branschrapporter och handelsmätningar, skriver man.

Samarbetet mellan HUI Research och SCB har bestått i att HUI bidragit med branschexpertis och analys och även med insamling av företagsuppgifter.
– För att kunna analysera enskilda detaljhandelsbranscher eller följa utvecklingen mellan butik och e-handel krävs nya mätningar som HUI kommer att utveckla, säger HUI Researchs vd Jonas Arnberg.
– Detaljhandelsindex kommer även fortsättningsvis utgöra en god indikator över handelns försäljningsutveckling på övergripande nivå men saknar spets för att mäta handelns strukturomvandling, konstaterar han.

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.