Hushållens skulder största risken

Handeln och övriga delar i svensk ekonomi har en stor fara att blicka emot.
I sin stabilitetsrapport konstaterar riksbanken att hushållens höga och växande skuldsättning är den största risken i svensk ekonomi.

I ett uttalande i samband med sin stabilitetsrapport utmålar Riksbanken hushållens inte bara höga utan dessutom ökande skuldsättning som den största faran i ekonomin.
– För att komma till rätta med problemen kring hushållens skuldsättning är det framför allt angeläget att åtgärder vidtas inom bostadspolitiken och skattepolitiken, skriver Riksbanken.

Man trycker också på att alla bolån måste omfattas av en gedigen kreditprövning och kommenterar också att en större osäkerhet på bostadsmarknaden lett till att privatpersoner blivit mer avvaktande till att köpa bostäder.
– Om osäkerheten på bostadsmarknaden består, eller om bostadspriserna faller ytterligare, finns det en risk för att fler aktörer på bostadsmarknaden får problem. Det kan i ett dåligt scenario medföra att problemen sprider sig till den övriga ekonomin och till det finansiella systemet, skriver Riksbanken.