fbpx
Vi vill ut och träffa våra läsare! Har du några nyheter? Händer det något roligt i er butik? Kontakta redaktionen@butikstrender.se . Tjipp!

Ica-bonus till chefer för miljömål

By on 16 August 2018

Nu kan Icas direktörer få bonus även för miljöinsatser.
Det är en av punkterna i Ica-gruppens hållbarhetsrapport för andra kvartalet 2018.
Där lyfter man även fram satsningen ”Mitt klimatmål”.

I den idag presenterade hållbarhetsrapporten för andra kvartalet 2018 lyfter Ica-gruppen fram ett antal punkter i sitt arbete på området.
Ett är att man nu kan ge toppcheferna bonus utöver sina löner även för deras miljöinsatser.
– Årsstämman 2018 antog styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar för ledande befattningshavare, skriver man i dagens rapport.
– Riktlinjerna innebär bland annat att prestationer även kan mätas mot icke-finansiella mål, exempelvis Ica-gruppens klimatmål.

Ica-gruppen skriver att en av de strategiska prioriteringarna för 2018 är att driva ”För en god morgondag med fokus på hälsa och klimat”.
Under andra kvartalet i år lanserade Ica den digitala tjänsten ”Mitt klimatmål” vilket är i linje med detta, konstaterar man i dagens rapport.

– I maj publicerade vi ICAs framtidsrapport. Till de mer spännande slutsatserna hör att kraven på transparens och kontroll kommer fortsätta att öka, säger Ica-gruppens vd Per Strömberg.
– Medveten konsumtion spås vara det som ger oss social status. Det ställer krav på full insyn i hur varor produceras, med hänsyn till koldioxidutsläpp, biologisk mångfald, jordhälsa, folkhälsa, sociala faktorer, rättvisa lönestrukturer och proaktiva arbetsmiljöer, sammanfattar Strömberg.

Ica-gruppens utsläpp av växthusgaser fortsätter enligt rapporten att minska. Sedan basåret 2006 har de minskat med 56 procent, skriver Ica och den stora delen av minskningen kommer från minskade utsläpp av energi och köldmedia i butikerna och övergången till förnybara bränslen.

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.