Ica klimatneutralt nästa år

Klimatneutrala år 2020.
Ökade ansträngningar inom hälsa och miljö under 2019.
Det handlar om Ica-gruppens hållbarhetsrapport.

När Ica nu lämnar sin hållbarhetsrapport för fjärde kvartalet 2018 är det med konstaterandet att en av Ica-gruppens strategiska prioriteringar för 2019 är att vara en positiv kraft i samhället med fokus på hälsa och klimat.
– Under 2019 kommer vi att öka ansträngningarna ytterligare inom både hälsa och miljö, där vi fortsatt ska inspirera kunderna till hållbara och hälsosamma val och driva mot vårt mål att vara klimatneutrala 2020, konstaterar vd Per Strömberg.
– Mitt klimatmål är nu en del i ICA Spara och det är stort miljöfokus i nya butiker samt på att minska vår klimatpåverkan i bakomliggande led tillsammans med våra leverantörer.

Inte minst kommer arbetet att handla om transporter och miljö/klimat.
– Hela marknaden för förnybara bränslen är i förändring och vi – som många andra – behöver anpassa oss. Som ett steg i detta kommer vi att presentera en långsiktig bränslestrategi under första halvåret 2019, säger Per Strömberg.

I dagens rapport konstaterar Ica att man jämfört med basåret 2006 minskat utsläppen med 61 procent.
Under 2018 bromsade minskningstakten in något vilket i huvudsak beror på den ökade energiförbrukning och de ökade transporter som följde av den rekordvarma sommaren.