Ica säljer mer gröna varor

By on 12 november 2017
ica-ratt-enkelt3

Det går åt rätt håll – för Ica, Apotek Hjärtat och Ica-banken.
Allt enligt Icas senaste hållbarhetsrapport.
– Det är mycket glädjande, säger Ica-gruppens vd Per Strömberg.

I sin färska hållbarhetsrapport, för tredje kvartalet 2017, noterar Ica-gruppen att dess utsläpp av växthusgaser minskar.
Jämfört med basåret 2006 är minskningen 45 procent sett till perioden oktober 2016 till september 2017 konstaterar man och förklarar det främst med övergången till förnybara bränslen i Sverige och den fortsatta satsningen på förnybar el inom Rimi Baltic.

I rapporten konstaterar man också att Ica Sverige fortsätter sälja mer miljömärkt, ekologiskt och etiskt. För den rullande tolvmånadersperioden oktober 2016-september 2017 handlar ökningen med 6 procent jämfört med föregående år.

Även andra delar av koncernen rapporterar siffror som pekar åt rätt håll. Hos Apotek Hjärtat noterar man 40 procent färre plastpåsar sedan man började ta betalt för dem och upplysa om miljöpåverkan och hos Ica-banken lanserar man grön leasing för att underlätta för de fristående Ica-handlarna att byta till klimatsmarta kylar.

– Under kvartalet har vi fortsatt vårt arbete för att uppnå vårt ambitiösa klimatmål, bland annat genom att ytterligare minska våra utsläpp och öka vår resurseffektivitet, konstaterar Ica-gruppens vd Per Strömberg.
– Det är mycket glädjande att se att vi snart har halverat utsläppen jämfört med basåret 2006. Det visar att vi är på god väg mot att uppfylla målet, påpekar Strömberg.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *