Ica strukturerar om och bantar

Förändrad organisation. Jobb som försvinner.
Investeringar i annat som ger nya jobb.
Nyss handlade det om Ikea. Nu gäller det Ica.

I delårsrapporten för Ica-gruppen, den för tredje kvartalet, skrev man att Ica Sverige ska genomföra en stor genomgång av organisation och arbetssätt.
Det ska ske för att ”frigöra resurser” vilket alltså handlar om att minska personalen och omfördela arbetsuppgifterna inom den.

Ica har inga siffror att redovisa utan ska genomföra en ordentlig genomgång av organisation och struktur. Man ser ändå att det kommer att innebära färre tjänster i organisationen i slutänden.
Samtidigt ska man frigöra resurser och ekonomi för investeringar i nya områden.

Medan det sker uppstår samtidigt, hos Ica liksom hos Ikea, behov av rekryteringar.
Inom de områden som satsningar sker – exempelvis e-handeln – krävs kompetenser som man behöver rekrytera för att få till sig i större utsträckning.