Icas utökade klimatmål godkända

Ica får, som första dagligvaruföretag i Sverige, sina klimatmål godkända av Science Based Targets Initiative.
– Vi ser mycket positivt på att företag precis som Ica antar ett klimatmål som omfattar även företagets indirekta klimatpåverkan, säger Stefan Henningsson hos Världsnaturfonden.

Ica är alltså det första företaget inom svensk dagligvarubransch vars klimatmål godkänns av Science Based Targets Initiative, som är en vetenskaplig metod för att säkra att målen är i linje med Parisavtalet om klimatet.

De klimatmål det handlar om i det här fallet är Ica-gruppens båda mål.
Det ena är att minska de klimatpåverkande utsläppen i verksamheten med minst 70 procent jämfört med basåret 2006 och det andra att Ica-gruppens största leverantörer senast 2025 ska ha antagit klimatmål enligt Science Based Targets Initiative.

Sedan 2015 har Ica-gruppen ett klimatmål om att vara klimatneutral år 2020 när det gäller den egna driftens klimatutsläpp.
Nu har man alltså utvidgat det till att gälle de leverantörer som har störst klimatpåverkan och som idag står för 70 procent av Ica-gruppens indirekta klimatpåverkan.

– Vi ser mycket positivt på att företag precis som Ica antar ett klimatmål som omfattar även företagets indirekta klimatpåverkan. Det ICA gör ligger i framkant eftersom de även ställer krav på att de största leverantörerna ska anta mål enligt Science Based Targets initiative, säger Stefan Henningsson hos Världsnaturfonden WWF.

– I Icas fall står leverantörerna för en väsentlig del av Icas indirekta klimatpåverkan och därför vill vi vara med och ta ansvar och även sprida det ansvaret vidare. Vi har ett stort och viktigt arbete framför oss men det ska bli en rolig utmaning att arbeta tillsammans med leverantörerna i den här viktiga frågan, säger Kerstin Lindvall som är Ica-gruppens hållbarhetschef.