Ikea satsar på sallad och grönt

Först förnybar el och solpaneler.
Nu sallad och grönt.
Det handlar om Ikea som ska satsa globalt på odling.

Ikea har sedan tidigare landat en mångmiljardsatsning på att bli självförsörjande på förnybar el.
Man har även iscensatt en global offensiv för försäljning av solpaneler till sina kunder.

Nu handlar det om odling.
Ikea gör en satsning på högteknologisk odling i containrar för att bli självförsörjande på odlad sallad och annat bladgrönt.

– Det kanske kan låta märkligt. Men många har inte förstått att livsmedel svarar för runt 25 procent av koldioxidutsläppen och att mycket mer måste göras, säger Catarina Englund som är innovationschef i Ingkakoncernen.
– Livsmedel står samtidigt för en betydande och växande del av vår verksamhet med intäkter på över 18 miljarder kr 2017, konstaterar hon i DI.

Under 2019 kommer man att inleda den nya satsningen genom odlingar i isolerade högteknologiska containrar utanför varuhusen i Malmö och Helsingborg.
Satsningen sker i samarbete med företaget Bonbio och salladen odlas i näring som man utvunnit ur matavfall.

Elen som driver odlingarna kommer dessutom från Ikeas egna vindkraftsanläggningar.
– Med den cirkulära processen sänker slipper vi långa transporter, sänker vattenåtgången och behöver varken jord eller bekämpningsmedel, sammanfattar Catarina Englund.