Ikea stuvar om – sparkar 7 500

Ikea kopplar ett nytt grepp om koncernens framtid.
11 500 nya jobb kommer att skapas.
Men först ska 7 500 personer sparkas…

7 500 tjänster kommer att försvinna från Ikea globalt, är dagens besked från inredningsjätten.
Av de 7 500 personer som får sparken handlar det i Sverige om 650 anställda vilka får gå.

220 personer vid kontoret i Malmö, 250 personer vid kontoret i Helsingborg, 100 personer i Älmhult och övriga 80 fördelade över landet är fördelningen på de 650 personer som får sparken i Sverige.

– Vi kommer att införa en helt ny organisation, bättre anpassad för att möta våra kunder, framtiden och i ett detaljhandelslandskap i ständig förändring. Det nya Ikea ska möta kunderna där de finns och på deras villkor, på ett snabbare och enklare sätt. För att möjliggöra det behöver vi förbättra hur vi leder, arbetar och organiserar oss, säger koncernens Håkan Svedman.

På sikt räknar man med att investeringar i exempelvis nya varuhus och citybutiker liksom i digitalisering och logistik ska leda till att 11 500 nya jobb skapas inom koncernen.