”Kan stoppa framtidens mat”

Ett beslut i EU-domstolen har upprört studenter i Nederländerna.
EU-domstolens beslut handlar om nya tekniker för växtförädling som enligt studenterna kan stoppa vägar mot framtidens mat.
Nu har de startat ett medborgarupprop.

Under sommaren 2018 beslutade EU-domstolen att nya mutagenestekniker för växtförädling klassas som GMO, alltså genetiskt modifierade organismer.
Beslutet har fått kraftig kritik från forskare som menar att det i praktiken dödar all europeisk innovation inom området.

Det sker, menar kritikerna, samtidigt som viktiga konkurrentländer satsar stort på den nya teknik som kan vara nyckeln till framtidens mat.
Nu har åtta nederländska studenter tagit initiativet till ett medborgarupprop mot EU-domstolens beslut.

Ambitionen är att inom ett år lyckas samla ihop minst en miljon underskrifter från minst sju av EU:s medlemsländer.
Om det sker måste EU-kommissionen lägga fram ett förslag på området eller offentligt motivera varför man inte tar något initiativ.

GMO definieras som en organism där det genetiska materialet har ändrats på ett sätt som inte inträffar naturligt genom exempelvis parning eller korsbefruktning.
Produkter som framställts av GMO innehåller inte något levande material. Beslut om kommersiell användning av GMO fattas gemensamt av EU-länderna och gäller inom hela EU men varje land beslutar själv om användning av GMO i fältförsök och i laboratorier, växthus och liknande.