Känns jämställt – fördelas orättvist

65 procent av svenskarna i parrelation upplever, enligt en ny undersökning, den gemensamma ekonomin som jämställd.
Men samtidigt är det få som fördelar de ekonomiska resurserna rättvist inom hushållet.

Det är en ny Novus-undersökning, gjord på uppdrag av Ica-banken, som presenterar siffrorna om hur svenskar i parrelationer upplever den gemensamma ekonomin.
Det visar sig i undersökningen att 65 procent av de svarande – två tredjedelar – upplever den gemensamma ekonomin som jämställd.

Samtidigt är det få som fördelar ekonomins resurser rättvist i sambandmed småbarnsåren.
Få kompenserar varandra vid förlorad inkomst när någon av parterna är föräldrarledig eller deltidsarbetar.
Konsekvenserna av det kan på sikt bli mycket stora, påpekar Ica-banken.

Nästan åtta av tio (79 procent) uppger att de har gemensam ekonomi med sin partner. Fyra av tio (43 procent) fördelar genom att betala lite då och då i tron att det jämnar ut sig, medan en av fyra (23 procent) fördelar 50/50 och två av tio (19 procent) fördelar procentuellt efter inkomst.
Undersökningen visar även att tre av fem (61 procent) inte har gjort någon justering i den gemensamma ekonomin när någon i relationen fått en ökad eller minskad inkomst.

– Det är lätt att tänka att det är rättvist att dela de gemensamma utgifterna på hälften, men det förutsätter att båda har lika stor inkomst. För att få grepp om hur den gemensamma ekonomin faktiskt ser ut, är det inte heller långsiktigt att turas om att betala lite då och då, påpekar Magnus Hjelmér som är vardagsekonom på Ica-banken.
– Sett till kronor och ören bör man fördela procentuellt utifrån inkomst, och ha en gemensam budget som uppdateras efter hur livssituationen ser ut.