Kappahl fortsätter bygga om

Ombyggnationer på löpande band.
Nu fortsätter Kappahl med att uppdatera de fysiska butikerna.
I många fall handlar det även om mindre butiksytor.

Kappahl vill rusta för framtiden och se till att även det fysiska butiksbeståndet är i takt med tiden – och framförallt i takt med framtiden.
Under förra året byggde man om elva av sina svenska butiker och det tempot ska man  hålla framöver.

Kappahl har fortfarande en stor mängd fysiska butiker. 347 butiker i fyra länder hade man vid bokslutet 31 augusti och av dem fanns 169 i Sverige.
Under det gångna räkenskapsåret hade man då byggt om 23 butiker, ungefär hälften av dem i Sverige och i elva av de butiker man byggt om krympte man samtidigt butiksytan.

Det här tempot ska Kappahl hålla framöver för att optimera butiksnät och kundupplevelse.
Ambitionen är att alla fysiska butiker ska uppdateras och justeras men någon total tidtabell för hela butiksbeståndet finns inte.