Kivik bidrar till rent vatten

I samarbete med Wateraid har Kiviks musteri sedan årsskiftet drivit kampanjen Blanda och ge.
Hittills har den gett 1 700 människor tillgång till rent vatten.

844 miljoner människor världen över lever utan tillgång till rent vatten och organisationen Wateraid arbetar med att ge fler tillgång till denna grundläggande nödvändighet.
Vid årsskiftet startade Kiviks musteri i samarbete med Wateraid kampanjen Blanda och ge för att ge sitt bidrag till arbetet för rent vatten åt fler.

Kiviks musteri ger en del av intäkterna från sina frukt- och bärdryckskoncentrat till organisationen.
De resurser detta genererat har nu bidragit till att fler än 1 700 människor som inte tidigare hade det har fått tillgång till rent vatten.

– Vi är väldigt glada över att kampanjen redan nu nått så bra resultat, och vill tacka Kiviks Musteri och dess kunder för att vi nu kan nå fler människor med rent vatten, säger Wateraid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen.

– Tillgång till rent vatten är en förutsättning för människors hälsa, för att barn ska kunna gå till skolan och för att kvinnor ska kunna leva bra och jämställda liv, konstaterar hon.

– Kampanjen fått bra spridning och gett konkreta resultat. Innan årets slut hoppas vi ha samlat in en halv miljon kronor till Wateraid, säger Kiviks affärsutvecklingschef Mikael Ek.
– Vi måste alla hjälpa till och bidra.