fbpx
Vill du medverka i vår inlaga Grill & Kalla Drycker? Kontakta annons@butikstrender.se Sista materialdag 4 april.

Kläder och skor säljer mindre i butik

By on 6 mars 2018

Ett tufft år för modehandeln i fysisk butik.
Omdömet kommer från Svensk handel.
Kläder minskade med 2,6 procent och skor med 2,5 procent i fysisk handel 2017.

Det är i Svensk handels stilanalys de tuffa siffrorna redovisas.
De skvallrar om ett svårt 2017 för modehandeln i fysik butik.

Sett till helåret minskade alltså klädhandeln i fysisk butik med 2,6 procent och skohandeln med 2,5 procent.
Ser man månadsvis gick klädhandeln plus endast två månader och skohandeln tre.

Faktum är att även om man enbart ser till sista tertialet 2017 – september till och med december – så gick de två kategorierna back trots att Black Friday och julhandel då ingår.
Under de fyra månaderna backade klädhandeln med 3,0 procent och skohandeln med 1,7.

Som i andra branscher klassas e-handeln som den stora förklaringen till siffrorna.
E-handeln för kläder och skor ökade med 13 procent under 2017 och den totala omsättningen landade på 10,3 miljarder kr vilket är en miljard mer än 2016.

– Kunderna ställer högre krav och är mer snabbrörliga än tidigare, konstaterar Svensk handels chefsekonom Johan Davidson.
– Lojaliteten till olika butikskedjor och varumärken har förändrats i takt med att kundernas valmöjligheter ökar. Svenska modebutiker möter en allt hårdare global konkurrens.

En ökad prispress, längre reaperioder och alltfler kampanjer anges också som orsaker till att kläd- och skohandeln har svårt med lönsamheten.

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.