Kontrollerar kemikalier i handeln

Konsumenterna har rätt att veta om det finns vissa farliga kemikalier i de varor som säljs i handeln.
Nu ska fler än 60 kommuner i samarbete med Kemikalieinspektionen kontrollera hur det ser ut i butikerna.

Under 2019 kommer inspektörer från över 60 kommuner att i samarbete med Kemikalieinspektionen kontrollera hur företag inom handeln hanterar frågan.
Utgångspunkten är att konsumenterna har rätt att få veta om vissa farliga kemikalier finns i varor som säljs i handeln.

– Att ha kontroll på kemikalierna är avgörande för ett hållbart samhälle. Alla som säljer varor ska kunna ge information till sina kunder om varorna innehåller särskilt farliga ämnen, säger Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen.

De kemikalier som leverantörer är skyldiga att informera om finns på EU:s kandidatförteckning, en lista med nästan 200 särskilt farliga ämnen.
På förteckningen finns ämnen som till exempel är cancerframkallande, kan skada arvsmassan eller påverka förmågan att få barn.

Vissa varor i handeln kan också vara behandlade med ämnen som kallas biocider. Det kan exempelvis gälla sportkläder med ämnen som tillsatts för att motverka dålig lukt eller kylskåp med antibakteriell beläggning.
Detta kallas för biocidbehandlade varor som det finns särskilda EU-regler för. Denna typ av varor får bara innehålla vissa ämnen och kan behöva märkas på ett särskilt sätt.
Företag som säljer biocidbehandlade varor måste kontrollera att märkningen är rätt och att det tillsatta ämnet är tillåtet.