Kraftig obalans i e-handeln

Svenskarna handlar för 13 miljarder kr utomlands – men svenska e-handelsföretag exporterar för mindre än hälften, någonstans i spannet 4-8 miljarder kr.

– Sverige är en stark exportnation och vi är duktiga både på handel och digitalisering. Ändå har vi en bit kvar innan vi blir en riktigt framstående e-handelsnation, konstaterar Handelsrådets vd Andreas Hedlund som dock är optimist.
– Det finns alla förutsättningar att ändra på det förhållandet, menar han.

Svenska företag står för 0,3 procent av den globala e-handeln konstaterar Handelsrådet i en ny rapport där man samtidigt pekar på att digitaliseringen krympt avståndet till utländska konsumenter och att e-handeln ger en  enorm potential för svenska handlar som vill sälja internationellt.

– Vi vill inspirera fler företag att ge sig ut i världen. Det faktum att många jättar etablerar sig i Sverige tvingar också svenska handlare att tänka om för att inte gå miste om intäktsströmmar, påpekar Andreas Hedlund.

Läs mer om svensk e-handel på export och om globala möjligheter till goda affärer i nya magasinet, Butikstrender 9/2018