fbpx
Vi vill ut och träffa våra läsare! Har du några nyheter? Händer det något roligt i er butik? Kontakta redaktionen@butikstrender.se . Tjipp!

Kraftigt lägre skörd av spannmål

By on 21 August 2018

Totalskörden av spannmål väntas bli 4,2 miljoner ton i år, enligt en ny prognos från Jordbruksverket.
Det innebär en minskning av skörden med 29 procent jämfört med 2017.
Samtidigt påpekar verket att prognosen ännu är osäker.

Det är naturligtvis den torra sommaren som gjort att totalskörden av spannmål väntas bli 29 procent lägre än förra året och stanna vid 4,2 miljoner ton.
Sätter man prognosen i relation till de senaste fem årens genomsnittsskörd är det en minskning med 25 procent, enligt Jordbruksverket.

Det finns tre skäl till den lägre skörden, enligt verket som anger en minskning av mängden höstsådda grödor, torkan som gett lägre avkastning för både vår- och höstsådda grödor och slutligen foderbristen som inneburit att spannmål ensilerats till foder istället för att tröskas.

– Det kommer att bli lägre intäkter för jordbruket till följd av de låga skördarna av spannmål och oljeväxter. Dessutom är skördarna av grovfoder, exempelvis gräs, avsevärt lägre än normalt, säger Jordbruksverkets chefsekonom Harald Svensson som påpekar att man ännu saknar faktorer för att ha helhetsbilden.
– Det är för tidigt för att säga något om hur stor påverkan på jordbruket blir eftersom prisutvecklingen också måste tas med i bilden, konstaterar Svensson.

Samtidigt påpekar Jordbruksverket att de extrema väderförhållandena vår och sömmar gör att det är svårt att uppskatta skörden med normal precision. Osäkerheten i årets prognos sägs därför vara betydligt större än normalt.

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.