Kritik mot svenska matjättar

Svenska matjättar kritiseras i samband med miljöproblem i Peru.
Det handlar om vattenbrist.
Bland de företag som pekas ut i en ny rapport finns Ica, Axfood och Coop.
 

Storskalig odling av exportgrönsaker i Peru har skapat en akut vattenbrist i delar av landet, skriver Aktuell hållbarhet som hänvisar till en ny rapport där svenska livsmedelsjättar utpekas som en del av problemet.
I rapporten – The last drop – kräver Swedwatch och Diakonia att svenska livsmedelsjättar tar ansvar.

Icadalen är den hårdast drabbade delen i Peru enligt rapporten som talar om hur brist på vatten slår mot lokalbefolkningens hälsa och försörjning.
Swedwatch och Diakonia vill nu att de svenska livsmedelsföretagen tar sitt ansvar för att den vattenrelaterade påverkan ska minskas.

Ica, Axfood, Coop, Martin & Servera, Everfresh och Ewerman är de företag som granskats i rapporten.
– De svenska företagen bör stärka sin uppföljning av MR-risker i sin leverantörskedja, framför allt när det gäller vattenrelaterad påverkan. Det bör ske i samråd med lokalbefolkningen och de organisationer och försvarare av mänskliga rättigheter som verkar i området. Vilket ansvar företagen har är kopplat till deras möjlighet att påverka. De kan behöva göra satsningar tillsammans med andra företag i branschen, säger Georg Andrén, generalsekreterare på Diakonia, i en kommentar.

Här är en länk till hela rapporten The last drop:

Klick Här