Kundnytta med reklam i hyllorna


By on 5 February 2018
Beautiful caucasian woman shopping groceries at supermarket.

Mer digital marknadsföring i butik = reell kundnytta information och marknadsföring – och en utvecklad sådan.
Det ser Jens Nordfält framför sig inför 2018.
– Det här är reell kundnytta, konstaterar forskaren och doktorn i butiksmarknadsföring.

Nästa stora ”slagfält” i marknadsföringen? Kanske är det butikshyllorna. En marknadsföring som når alla i köpögonblicket och som kan kommunicera effektivt och flexibelt. Sweetspot är ett exempel.
Sweetspot har under 2017 lanserat ett nytt digitalt system för kommunikation med rörligt material – i butik och så nära köpögonblicket som möjligt.
Sweetspot ser systemet –

Abstract blurred people shopping in supermarket, urban lifestyle concept

Abstract blurred people shopping in supermarket, urban lifestyle concept

Sweetspot Vision – som ett nytt sätt att kunna aktivera den plats i butiken där konsumenten normalt söker sin vara.
– Rörligt media i en butikshylla väcker över 100 procent mer uppmärksamhet än traditionell print som rabattkuponger eller vippor, hävdar Sweetspot i ett pressmeddelande där man även påpekar att skärmas budskap uppdateras över internet vilket gör att man kan få träffsäkra, riktade och anpassade erbjudanden 365 dagar om året.

Når även ”nej tack”
Att digital marknadsföring i butikshyllan dessutom når även dem som har ”Reklam? Nej tack!” på brevlådan hemma och dem som slänger samma direktreklam direkt i pappersåtervinningen påpekar man inte men det är naturligtvis även en aspekt när det gäller räckvidd och att nå ut.
Sweetspot pekar även på en annan aspekt av marknadsföring i butikshyllan.
– Idag läggs mycket fokus på kampanjperioder med second placement som gavlar och kampanjtorg och det är lätt att säljkårer till dagligvaruhandeln glömmer bort de reguljära hyllorna.
Just aspekten med den tredjedel av konsumenterna i många kommuner vilka väljer bort direktreklamen är också något som Jesper Friman, stormarknadschef hos Coop Forum i Bäckebol, Göteborg, tar upp när Sweetspot demonstrerar sitt system.
Friman tror att butiksaktiviteter och erbjudanden i butik blir alltmer viktiga i jämförelse med veckoblad och annan direktreklam.
– De konsumenter som på sin brevlåda tackar nej till reklam får ju ändå inte dessa och de är många, säger Jesper Friman.
Där har media i butikshyllan en nisch, anser han.
– Allt det material som leverantörerna vill visa, i annonser, i tv-reklam och på internet återkommer i butikshyllan, påpekar han.

2/3 av köpbesluten
Ska man teoretisera det här är det ju så att konsumenter i butik har en mängd olika intryck och information att relatera till vid varje besök – och de är därför selektiva till vad som fångar deras uppmärksamhet.
Men enligt stora undersökningar tas 65 procent av alla köpbeslut på plats i butiken och det sker trots att man har en tydlig bild i förväg av vad man vill köpa.
Det innebär att med rätt exponering i butik och rätt typ av profilering på rätt plats kan man påverka konsumentens köpbeslut.
Rörliga media i butikshyllan är alltså en metod att fylla det tomrum som Jens Nordfält, doktor i butiksmarknadsföring, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, forskningsansvarig på Hakon Swenson-stiftelsen och författare, kallat ”the need gap”.
Den bästa metoden att fånga konsumentens uppmärksamhet och sticka ut i butiken är att använda digital signage, rörligt material.
Rörligt material lyfter fram och gör ditt varumärke, din produkt, till en inspiratör som påverkar och uppmuntrar till fler köp.

Fångar bättre
Jens Nordfält utvecklar resonemanget när Butikstrender talar med honom.
– Rörliga media är bättre på att fånga vår uppmärksamhet, konstaterar han.
Potentialen för till exempel dagligvaruhandeln är enormt stor och Jens Nordfält ger ett exempel.
– 80 procent av alla kunder i butiken ska handla middag men har inte riktigt bestämt sig.
Det ger möjlighet att kombinera rörliga media med ett personifierat budskap, påpekar han och vi talar om möjligheten att till exempel nyttja terminaler i entrén till butiken eller stormarknaden.
– Receptsök verkar vara uppskattat och något kunderna gillar och när jag då söker på recept kan man låta köphistoriken spela en roll. Har jag handlat mycket asiatiskt så kan jag få köp- och receptförslag med den inriktningen.
I hyllorna kan sedan rörliga media lyfta fram varumärken och produkter på ett tydligt sätt och påverka köpbeslut och kanske också vänja oss lite mer vid typen av budskap.
– Det finns en liten automatisk skepsis hos konsumenterna mot det digitala, säger Jens Nordfält.

”Mer effektivt”
Hos Sweetshop ser man även den digitala exponering som ett sätt att utnyttja butikens ytor på ett mer effektivt sätt. Samtidigt som många handlare upplever vissa hyllsektioner som trånga och att det saknas utrymme så är ofta de översta hyllorna mindre effektiva för försäljning – placeringen är för hög och varor som står där blir ofta kvar.
Det resonemanget ger en möjlighet för system som Sweetspot Vision, påpekar Jesper Friman på Obs Bäckebol.
– Använder man istället de hyllorna som fästpunkt för rörliga media så skulle intrycket bli mycket mer intressant och mer säljande, samtidigt som man har en lösning på problemet med gamla produkter i hyllan”, säger han.
Sedan tidigare har vi kundvarvet med beprövade metoder. En riktigt attraktiv vara till ett riktigt attraktivt pris direkt vi kommer innanför grindarna, ”plånboksöppnaren”, impulsköp som godis och sötsaker vid kassorna och i hyllan det viktigaste att produkten placeras 15 centimeter under ögonhöjd där den syns mest – men i samband med rörliga kommunikation och annat handlar det till exempel också om färger, både på produkter och i kommunikationen.
Rött och gult fångar bättre men vi tycker mer om blått, typ.

Modernt – flexibelt
Digital kommunikation och rörliga budskap i media ökar också butikens möjligheter till lokala erbjudanden, flexibla erbjudanden och uppdateringar i de digitala budskapen ökar variationsmöjligheterna enormt.
Jesper Friman på Obs Bäckebol konstaterar att den här typen av digital kommunikation smälter in väldigt bra i avdelningarna och att han själv gärna skulle vilja förfoga över et antal skärmar och skapa egna erbjudanden i butiken.
– Jag är säker på att det både skulle öka försäljningen och öka konsumenternas uppfattning om att de befinner sig i en modern butik.

Mer av allt 2018
2018 kommer kanske inte att bjuda på några revolutionära förändringar när det gäller rörliga media i butikshyllan, tror Jens Nordfält, men vi kommer att se hur mängden rörliga media utvecklas och hur den även när det gäller innehåll och form tar nya steg.
– Det här är väldigt roligt och väldigt intressant att följa och dessutom handlar det om att skapa reell kundnytta, säger Nordfält.
– Tekniken hjälper oss som konsumenter och kan både bredda vår utbud och skapa bättre underlag för våra val och föra oss i nyttiga riktningar.
– Alltihop är väldigt spännande!

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.