Kvibille inviger och satsar nytt

16, 2 och 6.
Siffrorna när Kvibille torsdag invigde sitt nya mognadslager för ädelost.
– Äntligen, konstaterade mejerichefen Thelma Banzon.

Arla, som äger Kvibille, har investerat cirka 16 miljoner kr i det nya mognaldslagret i Kvibille och även gjort flera andra investeringar i det anrika mejeriet.
Det nya lagret är det viktigaste eftersom det ökar kapaciteten för osthantverket i Kvibille där man nu också kommer att nyanställa sex medarbetare.

I samband med torsdagens invigning presenterade Kvibille också två nya ostar som man av kapacitets- och lagerskäl inte haft möjlighet att satsa på tidigare.
Detär dels en långlagrad blåmögelost som heter ”Hallands hav” och dels osten ”Kvibille mild ädel”, som produktutvecklaren Roger Karlsson beskriver lyriskt.

– Utmaningen med att utveckla Kvibille Mild Ädel är att få till en ost som är mild, utan att tappa sin fina Kvibille-karaktär och att göra hela osten krämig utan att bli smetig i mitten. Och det tycker jag att vi har lyckats med, säger Roger Karlsson.

Läs mer om Kvibille i nästa nummer av printmagasinet, Butikstrender 9/2018