Läkare rasar mot Icas nya avtal

Ica och Apotek hjärtat får kritik för sin affär med nätläkartjänsten Min doktor.
Läkarförbundet anser att frågan om affärer att det här slaget nu ska utredas skyndsamt, skriver Elin Karlsson som är ordförande i Rådet för läkemedel, it och medicinteknik inom Sveriges läkarförbund.

Det är i en debattartikel i Dagens industri som Elin Karlsson som representant för Sveriges läkare går till attack mot den nyligen offentliggjorda affären inom apoteksbranschen.
I den investerar Ica-ägda Apotek hjärtat 335 miljoner kr i nätläktartjänsten Min doktor.

– Det innebär en risk för ökade kostnader samtidigt som det varken är samhällsekonomiskt eller etiskt försvarbart, skriver Elin Karlsson.
– I dag får läkare inte äga apotek. Syftet med begränsningen var enligt lagstiftaren att förhindra att samma aktör har intressen i hela vårdkedjan. I dag har vi nya aktörer på marknaden och spelplanen är markant ändrad. Det är uppenbart att rådande lagstiftning inte längre fungerar för att uppfylla intentionen att motverka ekonomiska kopplingar mellan förskrivare och apotek, konstaterar hon i debattartikeln.

– Möjligheten för apotekskedjor att äga vårdföretag innebär en risk för ökade kostnader för patienten samtidigt som det varken är samhällsekonomiskt eller etiskt försvarbart, skriver Elin Karlsson.
– Läkarförbundet anser därför att frågan bör utredas skyndsamt eftersom det annars riskerar att skada patientens tilltro till vården och belastar vår gemensamma ekonomi, avslutar hon.