Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Lantmännen betygsatt av Moody´s

Lantmännen har idag erhållit en värdering, en så kallad investment grade rating, från kreditvärderingsinstitutet Moody´s.
Moody´s ger Lantmännen betyget Baa3, ”stable outlook”, alltså ”stabila utsikter”.

Lantmännen är sedan 2015 placerade på den svenska kapitalmarknaden.
Det är man genom sitt obligationsprogram (MTN) med en emitterad volym på 1 250 miljoner kr idag av totalt tre miljarder kr.
Lantmännen har också kortfristiga certifikatprogram på den svenska kapitalmarknaden i svenska kronor och på den finska i euro.

Enligt Moody´s betygsättning idag återspeglar Baa3-ratingen Lantmännens starka ställning på marknaden med stora marknadsandelar inom olika affärsområden.

– Lantmännens nya officiella kreditbetyg är mycket positivt inför vår planerade emission av långfristiga lån på den tyska kapitalmarknaden, säger Lantmännens ekonomi- och finansdirektör Ulf Zenk som också ser allmänna fördelar med Moody´s betyg.

– Det är positivt för Lantmännen att ha ett  officiellt kreditbetyg som våra investerare kan relatera till. Kreditbetyget är i linje med våra förväntningar och är ett kvitto på att vi är ett långsiktigt finansiellt stabilt företag, konstaterar Zenk.
– Detta förbättrar våra möjligheter till finansiering i framtiden, via svenska och internationella kapitalmarknader, till fördelaktiga villkor. Vi får samtidigt en ökad tillgänglighet till kapital.

SENASTE NYHETERNA

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

NYHETSBREV.

- FEM snabba
- Varje vardag
- Vid lunch