Lidl nära tio miljarder kr

Snart 200 butiker.
Snart tio miljarder kr i omsättning.
Det handlar om Lidl i Sverige.

Lidls expansion på den svenska dagligvarumarknaden fortsätter.
Allt tyder – i den delen – på att Lidl kommer att nå målet om 200 butiker i Sverige år 2020.

Expansionen märks även när Lidl släpper sin årsredovisning.
Lidl Sverige har ökat sin nettoomsättning med 11,2 procent och den stannar då på 9,9 miljarder kr.

Det innebär en ökning med i runda slängar en miljard kr från föregående år.
Även vinsten stiger och uppgår detta bokslutsår till 116 miljoner kr vilket kan jämföras med 32 miljoner kr året innan.

Då har naturligtvis inte Sverige-chefen Johan Augustsson särskilt svårt för att dra på mungiporna.
– Vår snabba tillväxt är ett resultat av våra satsningar på fler butiker, upprustning av befintliga butiker, hållbarhet, ett utökat sortiment och inte minst det fantastiska jobbet som alla medarbetare dagligen utför, säger han i ett meddelande.

I den hållbarhetsredovisning som Lidl samtidigt släppte framgår att man ökat försäljningen av ekologiska produkter under året med 30 procent.
Kedjans koldioxidutsläpp i den svenska verksamheten har enligt redovisningen minskat med nästan 18 procent.