Löfbergs stärker sin sociala profil

Löfbergs coffee group har valt in Anna Ryott i styrelsen för det familjeägda företaget.
– Ett spännande uppdrag, säger Anna Ryott.
Löfbergs stärker därmed även sitt sociala och hållbarhetsengagemang.

Anna Ryott (bilden) är ny i styrelsen för familjeägda Löfbergs som sedan tidigare gjort sig känt för sociala och hållbarhetssatsningar.
Den profilen förstärks av Ryott som idag är arbetande styrelseordförande i Summa eguity, ett riskkapitalbolag med fokus på hållbara och lönsamma investeringar, men innan dess med en bakgrund bland annat som generalsekreterare i SOS barnbyar.

– Annas engagemang för hållbar samhälls- och affärsutveckling har alltid imponerat på mig. Hon har en unik kombination av kunskaper och erfarenheter och blir en viktig resurs i vårt fortsatta arbete att skapa långsiktigt hållbar tillväxt. Vi befinner oss i en spännande fas där Annas kompetenser blir oerhört värdefulla, säger Kathrine Löfberg, styrelseordförande i Löfbergs, i ett pressmeddelande.

– Ett spännande uppdrag i ett framgångsrikt familjeföretag med sunda värderingar. Löfbergs har alltid haft stort fokus på hållbarhet och lyckats omsätta det till affärsnytta på ett bra sätt. Jag tror att företaget har goda möjligheter att växa sig ännu starkare, både i Sverige och på andra marknader, och ser fram emot att vara med på den fortsatta resan, säger Anna Ryott själv.