LRF satsar på integration

I höst startar LRF den nya satsningen ”Nya nätverk för jobb på landet”.
Där ska nya svenskar erbjudas praktikplats och anställning.
– Projektet skapar en vinn-vinn-situation, konstaterar LRF.

Sveriges bönder öppnar sina företag för nyanlända. I höst startar Lantbrukarnas riksförbund, LRF, satsningen “Nya nätverk för jobb på landet” där nya svenskar erbjuds praktikplats och anställning.
På så sätt vill man lösa två problem; det gröna näringslivet i form av lantbruk och trädgård måste rekrytera, samtidigt som nyanlända vill få jobb.

– Det gröna näringslivet är en framtidsbransch som behöver mer arbetskraft och nyanlända behöver praktik och jobb, säger LRF:s koncernchef Anders Källström.
– Genom LRF:s satsning så kan dessa behov föras samman vilket är bra både för det gröna näringslivet, Sveriges landsbygd och nyanlända människor i hela vårt land, konstaterar Källström.

Projektet startar i höst och pågår fram till 2020 års utgång, med verksamhet över hela landet. Arbetet finansieras med egna medel från LRF och bidrag på tio miljoner kronor från Tillväxtverkets regeringsuppdrag “Enklare vägar till jobb och kompetensförsörjning i näringslivet”.

LRF är en organisation vars medlemmar är vana att ta samhällsansvar, inte bara vid bränderna 2014 och i år, utan också vid flyktingvågen hösten 2015 då LRF startade mötesplatsen “Det gröna näringslivets integrationsforum” och integrationsprojekt under namnet “Landet runt” – ett arbete som nu fördjupas.

– Det är viktigt med ett lokalt engagemang för att skapa långsiktighet. LRF har en stor styrka med breda och lokala nätverk. Tillsammans med lokala eldsjälar, kompetenta företagare och arbetsförmedlare kan vi ge goda förutsättningar för nyanlända att arbeta i det gröna näringslivet, säger Mats Bergling, projektledare för Nya nätverk för jobb på landet.

Fakta/Projektet “Nya nätverk för jobb på landet”
Satsningen pågår mellan hösten 2018 och 2020. Några av målen är nedanstående
* Minst 300 nyanlända ska ha fått praktik inom det gröna näringslivet, det vill säga trädgård, jord- och skogsbruk.
* Minst 25 företag ska ha kunnat rekrytera ur gruppen.
* 17 600 företagare ska ha informerats om de möjligheter integration kan ge deras verksamheter.
* Projektet ska ge individuell coachning och utvecklingsstöd till 300 företagare.