fbpx
Vi vill ut och träffa våra läsare! Har du några nyheter? Händer det något roligt i er butik? Kontakta redaktionen@butikstrender.se . Tjipp!

LRF stöttar nytt regeringsförslag

By on 27 August 2018

Regeringen tar initiativ för att i slutänden få större mängd svensk mat i offentlig upphandling.
”Bra”, säger bland andra LRF som tycker ambitionen är utmärkt.

Regeringen har nu presenterat sitt förslag för att lagen om offentlig upphandling ska skärpas.
Det viktigaste är att när det gäller inköp av animaliska livsmedel ska det ställas samma krav som på svenska livsmedelsproducenter.

– Det är utmärkt och ökar möjligheten till att förskolor, skolmatsalar och äldreboenden serverar närproducerad svensk mat av hög kvalitet, säger Åsa Odell, ordförande i LRF Köttdelegation.
LRF har under flera år argumenterat och arbetat för att upphandling av råvaror och livsmedel ska ske enligt de krav som anges i svensk lagstiftning. Det gäller all produktion av livsmedel.

– Fortfarande är det allt för många kommuner som går efter lägsta pris. Det innebär att skolelever och äldre ofta får äta mat som producerats på ett miljömässigt sämre sätt eller med sämre djuromsorg och högre antbiotikaanvändning, säger Åsa Odell

Sommarens värme och torka har försatt många lantbruksföretag i en mycket svår situation. Alla initiativ som förenklar en ökad konsumtion av svensk mat är därför viktiga om Sverige ska ha en fortsatt inhemsk högklassig livsmedelsproduktion, påpekar Lantbrukarnas riksförbund LRF.

– Det skapar förutsättningar för fler jobb och ökad matproduktion på ett klimatsmart sätt. Det är även avgörande för om vi ska lyckas genomföra den beslutade nationella livsmedelsstrategin och stärka Sveriges självförsörjning och beredskap i krissituationer, säger Åsa Odell.

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.