Mat, piller & pulver på menyn – Ny granskning av svenskarnas matvanor och inköp!

By on 24 May 2015
A family, with parents, children and grandparents, enjoy a picnic

SVENSKARNA FOKUSERAR i allt större utsträckning på att äta nyttig mat och träna kroppen. Hur det påverkat deras inköp i dagligvaruhandeln kan du läsa här

Mot bakgrund av detstora fokus som idag är på hälsosam mat och träning har KFS – Konsumentföreningen Stockholm, granskat förändringarna i svenskarnas inköp av matvaror och kost-tillskott som skett under de senaste åren. Man har tittat tiden mellan 2008 och 2014. Dessutom har dem genomfört en attitydundersökning på området mat, träning och kosttillskott och sedan jämfört resultatet med en undersökning som Svensk Egen-vård gjorde 2010.

Stora försäljning-sökningar

Det går att se rejäla försäljningsökning-ar i kronor i dagligvaruhandeln för flera livsmedel, så som nötter, bär, fisk, frysta och färska vegetariska produkter och granola/fullkornsflingor. I den attitydun-dersökning man gjort går det tydligt att se att det är många fler idag som äter extra vitaminer och mineraler än tidigare. Det är inte de som äter dagligen som förändrats så mycket i antal utan snarare de som äter tillskott då och då som har ökat.

Ett urval av det som funnits i granskning

I ett urval av det som granskat kan man se följande när det gäller förändringar i försäljning; Försäljningsförändringarna kopplat till NNR Nötter, fröer, baljväxter, fullkornsprodukter och bär har ökat väsentligt, helt i linje med NNR 2012.

Proteinrika livsmedel som kvarg, ägg och sport/nutrition bars ökar också starkt. Men mer protein förordas inte i NNR 2012, förutom till äldre och svaga. Ökning-en beror sannolikt snarare på den rådande hälsotrenden där protein kopplas samman med träning och viktnedgång.

Produkter som ökar prestationen ökar med 55 procent. Försäljningen av sport- och nutritionsprodukter som ska förbättra den fysiska uthålligheten och öka muskel-massan ökar med 55 procent. Försäljningen av keso och kvarg ökar med 137 procent. Ökningen är från 494 miljoner till ca 1,2 miljarder kronor.

Produkterna är proteinrika och används ofta vid träning och/eller för att öka mättnaden när man vill gå ner i vikt. Torkade linser ökar i försäljning med nästan 40 procent Kategorin ärtor, bönor och linser ökar, mest ökar torkade linser (38 %). Pumpakärnor ökar med 113 procent. Försäljningen av pumpakärnor ökar till 66 miljoner kronor, en ökning med 113 procent. Intresset för vegetariskt ökar. Frysta och färska helvegetariska produkter ökar med 37 procent.

Inte bara nyttiga livsmedel som ökar

En mottrend – kategorin snacks växer också Det är inte bara nyttiga livsmedel som ökar i försäljningsvärde, så gör även glass och snacks som potatis- och tortillachips. Hela kategorin snacks omsatte ca 3,5 miljarder kronor år 2014, en ökning med 18 procent från ca 2,9 miljarder kronor. Observera att det i snackssortimentet även ingår nötter med 1,1 miljard kronor.

Attitydundersökning

Attitydundersökningen som gjorts visar att 6 av 10 äter extra vitaminer och mineraler  betydligt fler än 2010. Nästan 6 av 10 (58 %) uppger att de äter extra kosttillskott av vitaminer och mineraler dagligen, några gånger i veckan eller när det behövs. Motsvarande siffra 2010 var 34 procent. Det är framförallt då och då-användarna som har blivit fler.

Kosten räcker inte som källa för vitaminer anser var fjärde person. 27 procent av dem som äter extra vitaminer och mineraler uppger att de gör det för att de anser sig inte få i sig tillräckligt via den vanliga kosten. Motsvarande siffra 2010 var 19 procent. Äldre äter allsidig kost i större utsträckning än yngre I gruppen 50-64 år uppger 78 procent att de alltid eller ofta äter allsidigt och i gruppen 65+ är motsvarande siffra 90 procent. Att jämföra med genomsnittet, 72 procent.

TEXT: Eline Jacobsen

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.