Mat.se tar hjälp av AI

Automation och AI är två framtidskomponenter.
Det har Mat.se tagit till sig.
Under hösten har man utvecklat en AI, artificiell intelligens, som helt på egen hand sköter prognosen för försäljningen.

Prognoser och resursplanering är en del av vardagen för de flesta företag. Uppgifter som i många fall är tunga och komplexa och som dessutom ofta sköts manuellt.
Mat.se har under hösten utvecklat en Artificiell Intelligens som helt på egen hand sköter prognosen för försäljningen.
AI:n tar i dagsläget hänsyn till ett 60-tal parametrar vilket enligt företaget gör den överlägsen jämfört med den tidigare manuella prognosen.

– Vi arbetar med avancerade prognoser, men nästan alla har inneburit en viss del manuellt arbete. Vår modell är helt automatisk och uppvisar konsekvent dubbelt så hög precision som våra tidigare manuella prognoser, säger Morhaf Alaraj som är data scientist hos Mat.se.
– Den tar hänsyn till allt från väder, säsong och orderhistorik till löning och högtider. Det är även möjligt att se vilka av parametrarna algoritmen tagit hänsyn till för prognosen.

Utvecklingen av AI:n tog fart under hösten. Redan två månader senare hade teamet på Mat.se utvecklat och satt AI:n i produktion.
– Vi jobbar datadrivet och med machine learning på flera nivåer. Att skapa en AI var därför ett naturligt steg. Att sätta rätt prognos är inte bara viktigt för försäljningen utan också avgörande för att minimera svinn och skapa en mer hållbar inköpsstrategi, fortsätter Morhaf Alaraj.