Mer framtidstro hos butikerna

Ökad framtidstro hos butiker och handlare.
Minskad sådan hos e-handlarna.
Fortfarande tror dock e-handlarna mer på framtiden än kollegerna i den fysiska handeln.

Framtidstron bland handlarna i de fysiska butikerna ökar i september.
Då är det lite mer depp hos e-handlarna även om de fortfarande tror mer på framtiden än vad deras kolleger i de fysiska butikerna gör.
Att optimismen hos e-handlarna viker just nu handlar om en minskad tro på lönsamheten och antalet anställda, enligt Svensk handel.

I Svensk handels handelsbarometer stiger framtidsindikatorn för butik med 1,5 enheter i september och landar på 96,7 i den skala där 100 är det neutrala utgångläget.
Handlarna tror mer på den framtida lönsamheten även om den ökningen sker från låga nivåer.

Lite oväntat är det möjligt att det är företagen inom sällanköpshandeln som nu hissar framtidsförväntningarna mest. Även förväntningarna för detaljhandeln i stort ökar något i denna upplaga av handelsbarometern.

– Efter en sommar som varit tuff för många butiker kan handlarna se fram emot en starkare försäljningsperiod som kulminerar i den så viktiga julhandeln, tror Svensk handels chefsekonom Johan Davidson.
– I den stenhårda internationella konkurrens som råder vore en stark höstförsäljning välbehövlig för många butiker, menar han.