fbpx
Vi vill ut och träffa våra läsare! Har du några nyheter? Händer det något roligt i er butik? Kontakta redaktionen@butikstrender.se . Tjipp!

Mer plast hindrar klimatmålen

By on 20 May 2019

År 2050 kan de plastrelaterade utsläppen av växthusgaser utgöra 14 procent av planetens koldioxidbudget.
En ökad användning av plast och ökad nedskräpning hotar klimatmålen, enligt en ny rapport.

En ny rapport visar hur ökad plastanvändning riskerar klimatmålen för planeten samtidigt som nedskräpning av plast försämrar havens möjligheter att absorbera och avskilja koldioxid.
Om tre decennier, år 2050, kan de plastrelaterade utsläppen av växthusgaser utgöra 14 procent av den globala koldioxidbudgeten, konstaterar man i en rapport från Ciel, Center for international environmental law.

Trots alla larmrapporter och den medvetenhet som borde sprida sig om allvaret i klimatutmaningarna ökar den globala plastanvändningen.
Enbart under 2019, skriver Ciel, väntas produktion och förbränning av plast ge mer än 850 miljoner ton växthusgaser i atmosfärer vilket motsvarar 189 medelstora kolkraftverk.

– Det har länge varit tydligt att plast hotar den globala miljön och riskerar människors hälsa. Den här rapporten visar att plast, precis som resten av den fossila ekonomin, även utsätter klimatet för risker”, säger Ciels ordförande Carol Muffett i en kommentar.

Författarna till rapporten menar nu att det krävs en rad åtgärder snabbt och inledningsvis behövs ett totalt förbud av nästan alla engångsartiklar i plast.
Man menar också att det krävs en inriktning mot avfallsfria samhällen och ett större ansvar för producenterna när det gäller stegen mot en cirkulär ekonomi.

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.