MQ och Joy stramar åt

50 miljoner kr ska sparas in.
Fler butiker stängs och en fjärdedel av butiksnätet försvinner.
Det är tuffa tider för MQ och Joy.

MQ meddelade under måndagen att man nu lanserar ett strukturellt åtgärdsprogram.
Ambitionen är att skapa förutsättningar för vinst på sikt och få en högre kostnadseffektivitet.

MQ har haft en svag utveckling och det program som nu lagts ska stärka resultatet med 50 miljoner kr, förutom att man måste ta hänsyn till engångskostnader på tio miljoner kr det kommande räkenskapsåret.

Både inom MQ och inom Joy måste man minska kostnaderna och skapa synergier mellan kedjorna.
Det kommer att ske butiksstängningar inom Joy där totalt 13 butiker kommer att få slå igen, vilket motsvarar en fjärdedel av Joys butiksnät.

Joys huvudkontor stängs och dess verksamhet flyttar in i MQ:s lokaler.
MQ har börjat satsa offensivt under andra halvåret 2018 och ska nu göra ta det vidare bland annat via en ny e-handelsplattform.

Aktien har haft en tung utveckling under det senaste året.
Det har andra företag inom branschen också haft men MQ har tappat hela 60 procent av sitt börsvärde under den senaste tolvmånaders-perioden.