Netonnet visar goda siffror

En försäljningsökning med 7,5 procent.
En vinst som stiger till 45,6 miljoner kr till 9,0.
Netonnet visar att det går bra att låta folk handla från lagerhyllan.

Det är alltså fina siffror som Netonnets vd Susanne Holmström kan redovisa idag.
Nettoomsättningen 2018 uppgick till 5 283 miljoner kr – 7,5 procent upp från 4 915 miljoner kr 2017.
Vinsten i form av rörelseresultat uppgick till 45,6 miljoner att jämföra med 9,0 miljoner kr.

− Vår stärkta tillväxt tillskriver vi våra satsningar på digitala lösningar, ökad satsning inom B2B samt flera initiativ som förenklar kundupplevelsen i samtliga kanaler, säger vd Susanne Holmström.
– Vi har även fortsatt haft fokus på att få ut maximal effekt av tidigare omorganisation och systembyten. Vi har fortsatt att förenkla för våra kunder bland annat genom nya leveranssätt och betalningslösningar. Vidare har sortimentet utökats med såväl fler varumärken som fler prisvärda tillbehör.

− Vi tog marknadsandelar 2018 och vi stärkte vår lönsamhet. Med vår starka plattform att stå på ser jag ser stora möjligheter till fortsatt tillväxt, säger Holmström och ser fram emot det verksamhetsår som kommer.