No to advertising in English

Nästan varannan svensk är negativ till reklam på engelska.
Mest negativa är män och äldre.
Allt enligt en ny undersökning från organisationen Sveriges annonsörer.

Det blir allt vanligare med reklam på ett utländskt språk i Sverige där engelska blir mer och mer frekvent i reklam i tidningar, tv och på internet.
Men nu visar en ny undersökning att en stor del av svenskarna är negativa till reklam på ett annat språk än vi talar här.

Med hjälp av Novus har föreningen Sveriges annonser undersökt svenskarnas inställning till reklam i det här avseendet.
1 024 svenskar har fått ta ställning till hur de ställer sig till reklam på engelska.

46 avrundade procent är negativa till detta fenomen – 23 procent ganska negativa och 22 procent mycket negativa.
Mest negativa är män (41 procent) och äldre – 57 procent bland dem som är 50-64 år och 75 procent i gruppen 65-79 år.
Man konstaterar också att de med enbart grundskoleutbildning är negativa (61 procent) liksom en i hushåll med en årsinkomst mellan 200 000 och 399 000 kr (56 procent).

Faktum är att endast elva procent av svenskarna i undersökning är positiva till reklam på engelska och att den positiva gruppen är i minoritet i alla befolkningsgrupper.
Så här löd frågan – och svaren
Reklam på engelska blir allt vanligare i tidningar, TV och på internet i Sverige. Vi ber dig ta ställning till hur positiv eller negativ du är till reklam som är på engelska?
Mycket positiv                   3 %
Ganska positiv                   8 %
Varken positiv eller negativ                   42 %
Ganska negativ                 23 %
Mycket negativ                  22 %
Vet ej                                  1 %