Norsk lax fri från antibiotika

Norsk laxodling har nästan helt slutat använda antibiotika, säger Norges sjömatråd i ett pressmeddelande.
Där konstateras också att all lax från Norge är fri från rester av antibiotika och andra läkemedel.

Norsk fiskodlingsindustri använder knappast någon antibiotika idag, skriver Norges sjömatråd och hänvisar till effektiva vacciner och förebyggande åtgärder.
– Sedan slutet av 80-talet har det skett en 99-procentig minskning av användningen när det gäller norsk odlad lax. Ett resultat av att effektiva vacciner används redan i ett tidigt stadie av fiskens livscykel, konstaterar sjömatrådet som skriver att WHO gett Norge erkännande för insatserna för att minska användningen av antibiotika i fiskodlingar.

‒ Antibiotikaresistens utgör globalt ett växande hot mot mänsklig hälsa, påpekar Sigmund Björgö som är talesperson för Norges sjömatråd i Sverige.
‒ Konsumenterna kan idag känna sig trygga i att den norska laxen de äter är helt fri från antibiotika. Vacciner har nu ersatt användning av antibiotika i norsk laxodling, vilket bidrar till att fisken mår bättre och är säkrare ur ett livsmedelsperspektiv.

‒ Tyvärr cirkulerar många myter om antibiotikaanvändningen inom norsk sjömatsindustri. En sådan är att användningen av antibiotika tros vara utbrett. I verkligheten har användningen legat nära noll sedan en ganska lång tid tillbaka. Konsumenterna kan vara helt säkra på att norsk odlad lax är helt fri från antibiotika, säger Kari Grave, seniorforskare på Veterinärinstitutet i Oslo.