Nu blir kunderna Prio hos City Gross

Ett nytt steg.
City Gross lanserar Prio, ett program för att komma närmare kunderna.
– Det känns roligt, konstaterar Anna Piros som är CRM-chef för dagligvarukedjan och Bergendahls Food.

Som en första kundorienterad större åtgärd under 2019 lanserar City Gross sitt nya steg för kedjans medlemskunder, nämligen programmet Prio.
Det är Anna Piros, ny CRM-chef för kedjan som står bakom lanseringen av programmet där en viktig funktion ska vara att vårda och utveckla relationen till kunderna.

– Det känns roligt att presentera vårt förmånsprogram i en ny kostym. Vi har höjt upplevelsen efter kundernas behov, säger Anna Piros som är entusiastisk till satsningen.

Bakom Prio ligger en längre förstudie som mynnat ut i en fördjupad segmentering av kundbasen, mest grundad på tillgången till en större mängd data.
Genom kvalitativa analyser ska nu City Gross få en mer högklassig hjälp att lägga fokus på att hamna rätt i kommunikation och erbjudanden kontra kunderna.

– Med programmet vill vi förmedla att våra kunder är prioriterade. Vi ska se till att de får en upplevelse som utgår från deras individuella behov, säger Anna som sedan en tid tillbaka är CRM-chef för hela Bergendahls Food som äger och driver City Gross över hela Sverige.

I samband med att Prio lanseras har också City Gross app uppdaterats. Bland annat införs digitala stämpelkort som finns i appen, något som kedjan blir först med på den svenska marknaden.