Nu väljer allt fler begagnat

Det återvunna plagget var Årets julklapp 2018.
Trenden ser ut att bli allt starkare.
92,5 procent av svenskarna tycker att vi konsumerar för mycket…

En mer negativ inställning till konsumtion och en mer positiv till återanvändande, andrahand och begagnat var länge en trend enbart inom begränsade grupper.
Men idag är det en brett accepterat attityd och att det återvunna plagget blev årets julklapp 2018 var en kraftig tidsmarkör.

– Eftersom Årets julklapp blev det begagnade plagget är kläder mycket i ropet just nu, men det är även en tydlig signal att många svenskar börjar bli konsumtionströtta, säger Sofia Hagelin, pressansvarig på Tradera när dn.se synar andrahandstrenden.
De signalerna är fler – och nu måste handeln anpassa sig snabbt och kraftigt.

I nya undersökningen Hållbara Sverige, baserad på en webbenkät till 1 000 yrkesverksamma svenskarna i åldern 18-65 år, säger 92,5 procent av de svarande att vi konsumerar för mycket och 70 procent att de helt eller delvis köper färre saker idag jämfört med för fem  år sedan.

De köper inte bara färre saker utan 57 procent uppger dessutom att de oftare handlar andrahands-prylar. Det gäller i än högre grad bland kvinnor än bland män.

Vi ser även generationsskillnader där som handeln behöver ta stora hänsyn till på sikt.
69 procent av dem som är 18-25 år köper oftare i second hand idag medan motsvarande andel bland 56-65-åringarna är 47 procent.

Läs mer om trenden i printmagasinet, Butikstrender 1/2019