Nya krav och bättre koll på ”fri från”

”Fri från” blir en alltmer populär beteckning.
Nu vill Livsmedelsverket skärpa kraven.
Från och med 15 oktober ändras reglerna.

Livsmedelsverket vill få bättre koll på alla ”fri från”-produkter och från och med i höst blir det obligatoriskt för alla företag som märker produkter så att även anmäla produkterna till verket.
Tanken är att kravet på företagen ska göra kontrollen av livsmedel som riktar sig till känsliga grupper bättre.

– Livsmedelverket godkänner inte produkterna men skickar anmälan till ansvarig kontrollmyndighet, oftast en kommun. Det blir en signal för kontrollen om att företaget producerar livsmedel som riktar sig till särskilt känsliga grupper, säger Ylva Sjögren Bolin som är nutritionist på Livsmedelsverket.

Tidigare har det funnits ett likartat anmälningskrav både för ”fri från”-produkter och för gluten- och mjölkfria livsmedel men detta krav togs bort 2016 efter en ny EU-lagstiftning.
I dagsläget är det därför frivilligt att anmäla produkterna med denna märkning men det blir från och med 15 oktober återigen obligatoriskt.

I samband med de här förändringarna påpekar också Livsmedelsverket att märkningen ska vara relevant för produkten.
Det är alltså inte tillåtet att märka en produkt som ”fri från” något om det är naturligt och självklart för produktgruppen att vara fri från det aktuella ämnet eller ingrediensen.