fbpx
Vi vill ut och träffa våra läsare! Har du några nyheter? Händer det något roligt i er butik? Kontakta redaktionen@butikstrender.se . Tjipp!

Nytt manifest för hållbarhet

By on 20 May 2019

Den svenska livsmedelsindustrin har nu skapat ett gemensamt manifest för en hållbar och livskraftig svensk livsmedelsproduktion.
Det handlar om fossilfri produktion och transport, halverat matsvinn, återvinningsbara förpackningar, goda leverantörsvillkor och effektivare vattenanvändning.

Vid en gemensam presentation lade Livsmedelsföretagen och en rad branschföretag fram sitt nya gemensamma manifest för en hållbar produktion.
Utgångspunkten är att framtiden kräver en hållbar och effektiv livsmedelsproduktion som lägger lika stor vikt vid hållbarhet som vid smak, kvalitet och näring.

− Under 1900-talet gjorde livsmedelsindustrin bra, säker mat tillgänglig för miljarder människor. 2000-talets utmaning blir att göra livsmedelsproduktionen klimat- och miljöneutral. Vi är stolta över de insatser våra företag och vår industri redan har gjort men det betyder inte att vi är nöjda, konstaterar Björn Hellman som är vd för Livsmedelsföretagen.
– Vi och hela den svenska livsmedelskedjan måste med kraft utöka och påskynda våra insatser för miljön och klimatet. Dagens konsumenter, kommande generationer och vi själva kräver det. Det är ett ansvar vi inte får och inte kommer att svika.

Så här säger livsmedelsbranschen i de fem åtagandena i manifestet:
* En fossilfri industri. Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 ha gått över till fossilfri energi både i vår produktion och i våra transporter.
* Halvera matsvinnet. Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 halvera matsvinnet i den egna produktionen samt bidra till minskat matsvinn i primärproduktions-, handels- och konsumentled.
* Materialåtervinningsbara förpackningar. Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 uppnå 100 procent materialåtervinningsbarhet på samtliga förpackningsslag och att arbeta för att uppnå en högre grad av återvunnet material i våra förpackningar.
* Goda villkor i leverantörsledet. Vi åtar oss att senast 2020 ha en policy för uppförandekod och arbetsmiljö i våra leverantörsled. Policyn ska följas upp varje år.
* Effektivare vattenanvändning. Vi åtar oss att höja effektiviteten på vår vattenanvändning. Vi genomför en kartläggning under 2019 och lovar att ha etablerade effektiviseringsmål till 2020.

− Många konkreta, effektiva och ambitiösa åtgärder har redan vidtagits men det krävs mycket mer. Livsmedelsindustrin ska vara en drivande kraft för att uppnå målen i Parisavtalet och FN:s globala mål för hållbar utveckling, tillika EU:s färdplan för klimatet, konstaterar Sara Sundquist som är hållbarhetsansvarig hos Livsmedelsföretagen.

Fakta/Företag som har anslutit sig till manifestet
Absolut Company, Almondy, Arla Foods Sverige, Arvid Nordquist, Atria Sverige, Bröderna Franzén Mixum, Carlsberg Sverige, Cloetta, Coca-Cola European Partners Sverige, Culinar, Dafgårds, Engvall & Aug Falk Nya Chark, Estrella, Findus, Foodmark, Gotlands Slagteri, Gudruns, Hallands Fruktindustri (Hafi), HKScan Sweden, Ingelsta Kalkon, Kiviks Musteri, KLS Ugglarps, Lindvalls Chark, Lyckeby Starch, Löfbergs, Mårtenssons Partiaffär, Norrmejerier, Nyhlén Hugosson, Orkla Sverige, Pågen, Paulig Foods, Polarbröd, Savolax Eurofish, Skånemejerier, Skövde Slakteri, Spendrups Bryggeri, Stålboms Konditori, Swedish Match, Unilever Norden, Vivels i Stockholm, Zoégas/Nestlé.

 

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.