fbpx
Vi vill ut och träffa våra läsare! Har du några nyheter? Händer det något roligt i er butik? Kontakta redaktionen@butikstrender.se . Tjipp!

Nytt projekt kring matförpackningar

By on 10 January 2019

I Skåne ska ett nytt regionalt samarbetsprojekt startas.
Målet är att kartlägga vad som behövs för att öka värdet på återvunnen plast och bioplast för industrin.
Packbridge, IUC Syd och Livsmedelsakademin liksom näringslivskluster inom förpackning, teknik och livsmedel ingår i satsningen.

Tanken är alltså att med matförpackningar som utgångspunkt skapa ett nytt och framåtsyftande återvinningsprojekt utifrån satsningen i Skåne.
– Vi hoppas på att resultatet ska bli en ökad plaståtervinning och utvecklingsmöjligheter för näringslivet, genom nya affärsmöjligheter och innovationer. Förpackningen är en viktig del av alla produkter, inte minst för livsmedelsindustrin, där också projektet börjar att sondera möjligheterna, säger Marie Malmberg Lavsen, vd för Packbridge till Packnet.
– Livsmedelsbranschen blir mer och mer hållbar, hela vägen från produktion till butik. Vi ska se över förutsättningarna för att öka användningen av återvunnen plast och bioplast i förpackningar, berättar hon.

– Livsmedelsförpackningar ställer mycket höga krav på hygien, säkerhet och att innehållet i produkten inte påverkas av smak eller färg från förpackningen. Därför behöver vi ta reda på om återvunnen plast och bioplast klarar alla de krav som ställs på en livsmedelsförpackning, säger Lotta Törner, vd på Livsmedelsakademin.

Det nya projektet finansieras av Region Skåne som också gett uppdraget och det är i första hand det skånska näringslivet som berörs i projektet som ska innehålla produktion, forskning, återvinningsbranschen liksom handel och offentlig verksamhet.
Förhoppningen är att involvera hela värdekedjan för att öka möjligheterna för återvunnen plast och bioplaster.

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.