Nytt råd ska säkra dricksvattnet

By on 1 February 2018
19630223-woman-filling-a-glass-of-water-from-a-stainless-steel-or-chrome-tap

Rent vatten är en grundbult men ingen självklarhet – inte ens i Sverige.
– Därför behöver arbetet med att skydda vårt dricksvatten stärkas, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.
Nu ska ett nationellt dricksvattenråd skapas.

Regeringen ger Livsmedelsverket i uppdrag att bilda ett nationellt dricksvattensråd som ska bestå av representanter för berörda myndigheter.
Tanken är att rådet ska arbeta med att skydda vårt vatten från vattentäkt till vattenkran och på så vis skapa förutsättningar för en trygg dricksvattensförsörjning.

– Rent dricksvatten är en grundbult i vårt samhälle och för alla medborgare, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht som konstaterar att vi under lång tid i Sverige haft tillgång till bra dricksvatten.
– Många tar nog det för givet men till exempel de senaste två årens vattenbrist visar på att detta inte är en självklarhet, inte ens i vårt land.
– Därför behövs arbetet med att skydda vårt dricksvatten stärkas och med dricksvattenrådet står vi bättre rustade för framtiden.

I det nationella dricksvattenrådet ska utöver Livsmedelsverket även Havs- och vattenmyndigheten, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Sveriges geologiska undersökning, Kemikalieinspektionen, Sverige meteorologiska och hydrologiska institut och Trafikverket ingå.
Dessutom ska länsstyrelserna representeras och rådets uppdrag är att arbeta förebyggande

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.