fbpx
Vill du medverka i vår inlaga Grill & Kalla Drycker? Kontakta annons@butikstrender.se Sista materialdag 4 april.

”Oerhört stolt över nya lagen”

By on 20 mars 2018

Idag lämnar regeringen förslaget till ny lag för ekonomiska föreningar till riksdagen.
Den moderniserar villkoren för alla kooperativa företag och föreningar.
– Jag är oerhört stolt över den nya lagen, säger biträdande justitieminister Heléne Fritzon timmarna innan hon överlämnar den nya lagen.

Lagen om ekonomiska föreningar reviderades 2016 men nu kommer alltså en helt ny och modern lag.
Den nya lagen ger ekonomiska föreningar och företag mer jämlika förutsättningar kontra andra företagsformer.

Det är viktigt eftersom lagen reglerar verksamheten hos en stor del av det svenska näringslivet.
Kooperativa företag är viktiga i Sverige. Enbart de 100 största kooperativa företagen i landet omsätter 400 miljarder kr årligen och har ungefär 100 000 anställda.

– Den nya lagen kommer att underlätta för kooperativen på många sätt, säger biträdande justitieministern Heléne Fritzon idag på morgonen innan riksdagen får lagförslaget.
– Jag är oerhört stolt över lagförslaget och ser att det kommer att underlätta för kooperativen på många sätt.

Genom den nya lagen får kooperativen möjligheter att utvecklas, konstaterar ministern.
– Vi underlättar för dem att växa och anställa fler och det blir rent allmänt lättare för kooperativen att förbli och utvecklas som den grundsten i Sverige de är.

Pernilla Bonde, som är vd för HSB riksförbund och styrelseledamot i Svensk kooperation, understryker lagens betydelse.
– Lagstiftningen är viktig för oss och det är viktigt att den blir modern och följer aktiebolagsbolagen för att ge oss jämlika möjligheter att fungera.

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.