Pilotprojekt för mer återvinning

Återvinning via digitala skärmar.
Koll och feedback på vad vi återvinner.
Pilotprojektet i Nacka ska maxa återvinningen.

Det är vid Ica Maxi i Nacka som FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, nu testar nya digitala och interaktiva skärmar vid återvinningsstationen i anslutning till stormarknaden.
På skärmen visas hur mycket som lämnats till återvinning, vilka material som återvinns mest och man kan även direkt på skärmen anmäla fulla kärl eller exempelvis att det behöver städas vid återvinningen.

– Vi vill öka dialogen med återvinnare och förenkla för dem att komma med synpunkter. Vi vet att rena och snygga återvinningsstationer är viktigt för att konsumenter ska återvinna mer, s’ger Veronica Foberg Gutafsson som är kommunikationschef hos FTI.
– Med den här skärmen kan vi också ge återkoppling om hur mycket som återvinns och öka förståelsen om den egna insatsen i ett större sammanhang.

Nacka-borna lämnade under förra året in 53,9 kg material person till återvinning, ganska mycket mindre än det svenska genomsnittet på 64,1 kg per person.
Nu hoppas förstås FTI att pilotprojektet ska hjälpa till att höja dessa siffror.

Satsningen från FTI bygger bland annat på en studie man låtit United minds göra.
Enligt den vill de människor som återvinner få en bättre återkoppling bland annat i form av lokal statistik och information.