Plus och minus för stadskärnor

Stadskärnorna växer. Innehållet i dem förändras.
Försäljningen i de svenska stadskärnorna ökade svagt förra året men utvecklingen skiljer sig åt mellan olika branscher.
Det konstaterar HUI Research utifrån kartläggningen Cityindex.

Cityindex är en kartläggning av den kommersiella utvecklingen i Sveriges samtliga stadskärnor. Försäljningen i de svenska stadskärnorna ökade svagt under 2018, konstaterar man där.

Om det var näst intill stiltje gällande stadskärnornas totala utveckling så hände det desto mer i de olika branscherna.
Hotell och kommersiell service växte starkast medan sällanköpsvaruhandeln hade det tuffare.

Storstäderna uppvisade starkast tillväxt samtidigt som medelstora städer hade en negativ utveckling.
Stadskärnorna i Svealand och Götaland hade en positiv utveckling medan stadskärnorna i Norrland backade.

Cityindex visar att stadskärnornas totala försäljning preliminärt ökade med 0,4 procent under 2018. Hotell var den bransch som bidrog mest till ökningen med en tillväxt om 4 procent följt av kommersiell service som ökade med 3 procent.
Sällanköpsvaruhandeln, som är den bransch som omsättningsmässigt står för den största försäljningen i stadskärnorna, utvecklades negativt med drygt 2 procent och sämst gick det för modehandeln som backade med 3 procent.

– Det vi nu ser är att stadskärnan förändras, förändringen är ett resultat av våra nya konsumtionsmönster. Just nu är vi inne i en tid då många stadskärnorna ser över hur de ska kunna erbjuda rätt utbud. Förändring är en naturlig del av stadsutveckling, det är så våra städer har utvecklats genom alla tider. Ny efterfrågan driver utveckling, säger Anna Wiking, näringspolitisk chef hos Fastighetsägarna syd.

Storstäderna uppvisade högst tillväxt med 1 procent följt av kategorin större städer och småstäder. Medelstora städer utvecklades något negativt.

– Stadskärnor har en stor potential i att möta framtidens konsumenter där de befinner sig, men resan dit är tuff när gamla strukturer och affärsmodeller ifrågasätts och nya växer fram, säger Michael Cronholm hos HUI Research.

Ur ett regionalt perspektiv uppvisade stadskärnor i Svealand högst tillväxt med 0,6 procent följt av stadskärnor i Götaland. Norrländska stadskärnor hade en negativ tillväxt och minskade med 0,5 procent.­­