fbpx
Vi vill ut och träffa våra läsare! Har du några nyheter? Händer det något roligt i er butik? Kontakta redaktionen@butikstrender.se . Tjipp!

Praon är tillbaka – många till handeln

By on 2 July 2018

1 juli kom praon tillbaka.
Nu är praktisk arbetslivsorientering obligatoriskt igen.
Och många kommer att vilja till handeln.

Pryon och praon kom på 1960-talet (se faktaruta) men när 1994 års läroplan för grundskolan antogs av riksdagen så försvann praon som obligatoriskt inslag på högstadiet.
Nu är den tillbaka.

Från 1 juli 2018 är det obligatoriskt för skolornas huvudmän – privata skolor likväl som gemensamma – att anordna prao för alla elever.
Omfattningen av praon blir minst tio veckor i årskurs åtta och nio och den första kull som alltså omfattas av förändringen är de drygt 100 000 elever som började årskurs åtta höstterminen 2018, det vill säga nu i augusti.

För handeln – såväl dagligvaruhandeln som detaljhandeln – innebär det här rimligen en form av anstormning.
Så många som var tredje svensk har haft sitt första jobb inom handel eller service och en konsekvens av det är rimligen att många kommer att söka sig till de sektorerna även när det gäller att hitta inriktning för sina prao-perioder.

Butikstrender

Din säkrast källa till fakta om branschen, registrera dig här för dagligt nyhetsbrev – som en minitidning varje dag.